Privacy Policy van www.zalando-lounge.be

Zalando SE is een bedrijf geregistreerd in Duitsland bij de rechtbank in Charlottenburg, Berlijn onder het nummer HRB 158855 B waarvan de zetel aan de Tamara-Danz-Str. 1, 10243 in Berlijn, Duitsland is gelegen (“wij”, “we“, “ons”, “onze”). Wij zijn actief op www.zalando.be en www.zalando-lounge.be (de “Site”). In deze Privacy Policy, betekenen de verwijzingen naar “u”, elke persoon die ons of de Site enige gegevens verstrekt.

Als u enige opmerkingen of suggesties heeft, zouden we ze graag ontvangen op ons adres of door een e-mail te sturen naar service@zalando-lounge.be. U kan ons ook telefonisch bereiken via het nummer 0800 – 795 18 -dit telefoonnummer is bereikbaar tussen 07.00u en 20.00u van maandag tot en met vrijdag.

De bescherming van persoonsgegevens is een kwestie van vertrouwen en wij hechten belang aan uw privacy. Wij zullen daarom ook enkel uw naam en andere gegevens met betrekking tot u gebruiken zoals beschreven staat in de Privacy Policy. Wij zullen alleen informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk is en wij zullen alleen informatie verzamelen als het relevant is voor onze omgang met u.

Wij zullen uw gegevens alleen bewaren zolang dat vereist wordt door de wetgeving of zolang als het relevant is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

1. Gegevens die wij verzamelen

Wij kunnen allerlei informatie verzamelen wanneer u een bestelling probeert te plaatsen op onze Site.

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens om uw aankoop op de Site te verwerken, voor eventuele toekomstige aanspraken, en om u te voorzien van onze diensten. Wij kunnen uw aanspreektitel, naam, geslacht, e-mail adres, postadres, leveringsadres (indien verschillend), telefoonnummer, mobiel nummer, fax nummer, betalingsgegevens, betaalkaartgegevens en/of bankgegevens verzamelen.

Wij zullen de informatie die u ons bezorgt gebruiken om ons in staat te stellen om uw bestellingen te verwerken en om u te voorzien van de diensten en informatie aangeboden op onze Site en die u kan aanvragen. Daarnaast zullen wij de informatie die u ons verstrekt gebruiken om uw profiel bij ons te beheren; om financiële transacties met betrekking tot online betalingen die u uitvoert te controleren en uit te voeren; om het downloaden van gegevens van onze Site controleren; om de lay-out en/of inhoud van de pagina’s van onze Site te verbeteren en deze aan te passen aan de gebruikers; om bezoekers op onze Site te identificeren; om onderzoek te verrichten naar de demografische gegevens van onze gebruikers; om u informatie te sturen waarvan wij denken dat het van belang is voor u of die u heeft aangevraagd, inclusief informatie over onze producten en diensten, op voorwaarde dat u heeft aangegeven dat u geen bezwaar heeft om benaderd te worden voor deze doeleinden. Onder voorbehoud van het verkrijgen van uw toestemming kunnen wij contact met u opnemen via mail met gegevens van andere producten en diensten. Als u liever geen marketingcommunicatie van ons ontvangt, kan u ervoor kiezen om u gratis af te melden op elk gewenst moment volgens de procedure uiteengezet in artikel 5.

Wij kunnen uw naam en adres doorgeven aan derden om ervoor te zorgen dat het product bij u geleverd wordt (bijvoorbeeld aan onze koerier of leverancier).

Betalingen die u op onze Site maakt zullen door ons verwerkt worden. U mag alleen informatie aan ons of de Site verstrekken die correct en accuraat en niet misleidend is en u moet ons op de hoogte houden en ons informeren bij eventuele wijzigingen.

Uw feitelijke details van de bestelling kunnen door ons worden opgeslagen, maar kunnen om veiligheidsredenen niet direct door ons worden opgevraagd. U hebt echter toegang tot deze informatie door in te loggen op uw profiel op de Site. Hier kunt u de details van uw bestellingen die voltooid zijn zien, alsook de bestellingen die nog open staan en die binnenkort zullen worden verzonden en zorgen voor het beheer van uw adres- en bankgegevens, en elke nieuwsbrief waarop u zich eventueel hebt geabonneerd. U verbindt zich ertoe om uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet beschikbaar te stellen aan onbevoegde derden. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van wachtwoorden, tenzij deze misbruik onze schuld is.

Zalando zal uw persoonlijke informatie niet delen met derde partijen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

Credit Check en fraudepreventie

We kunnen gebruik maken van kredietwaardigheid- (CRA) en van fraudepreventie (FPA) bureaus om ons te helpen beslissingen te nemen over de vraag of we een bestelling voor producten op de Site te zullen accepteren. Een beknopte gids over hoe wij, CRA’s en FPA’s uw informatie zullen gebruiken, wordt hieronder beschreven. Wilt u hier meer informatie over, of over de bedrijven die we gebruiken, neem dan alstublieft contact met ons op.

Wij gebruiken uw gegevens op de volgende manieren:

a) We zoeken informatie op over personen die producten bestellen op onze Site bij CRA’s en de FPA’s.

b) We zullen de informatie die ons door de CRA en de FPA bureaus wordt toegestuurd gebruiken om beslissingen te nemen over allen die producten bestellen op onze Site.

c) Als u ons valse of onjuiste informatie doorgeeft en we fraude constateren, kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan CRA’s en FPA’s.

d) De CRA’s registreren de details van de zoekopdrachten die we met hen uitvoeren.

e) De informatie die wij en andere organisaties aan de CRA en de FPA bureaus doorgeven kan ook door CRA bureaus aan andere organisaties worden doorgegeven en door hen gebruikt worden om soortgelijke controles uit te voeren. Organisaties mogen de informatie die opgeslagen werd door FPA’s uit andere landen openen en gebruiken.

Ander gebruik van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor opiniepeilingen en marktonderzoeken. Uw persoonlijke details zijn anoniem en zullen alleen gebruikt worden voor statistische doeleinden door Zalando SE. U kan op ieder moment kosteloos beslissen om hier niet aan deel te nemen. Antwoorden die u geeft op enquêtes of opiniepeilingen waarvan Zalando u gevraagd heeft om deze in te vullen, zullen niet worden doorgestuurd aan derden. Uw e-mailadres ingeven is alleen nodig indien u deel wil nemen aan prijsvragen. We bewaren de antwoorden op onze enquêtes apart van uw e-mailadres.

Wij mogen de persoonsgegevens van de gebruikers van onze Site op een algemene wijze anonimiseren en gebruiken voor verschillende doeleinden, inclusief het vaststellen van de algemene locatie van onze bezoekers en het gebruik van bepaalde aspecten op onze Site of links in e-mails bij diegene die zich hebben opgegeven om deze te ontvangen, en het doorsturen van deze informatie naar derde partijen zoals uitgeverijen. Met deze informatie is het echter niet mogelijk u persoonlijk te identificeren.

Prijsvragen

Voor eventuele prijsvragen maken wij gebruik van de gegevens om de winnaars te informeren en reclame voor onze aanbiedingen te maken. Meer details, indien van toepassing, vindt u in de deelnamevoorwaarden van de desbetreffende prijsvraag.

Derde partijen en links

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorspelen aan een van de bedrijven die behoren tot dezelfde groep. Wij zouden uw gegevens tevens kunnen doorgeven aan agenten, onderaannemers, leveranciers, bedrijven die referentie en kredietfraude tegengaan, online betalingsbedrijven, bedrijven gespecialiseerd in online betalingen, creditcard bedrijven, en ontwikkelaars van marketing en website optimalisatie software om ons te helpen bij elk van de wijzen waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens zoals vermeld in onze Privacy Policy. We zouden hier bijvoorbeeld gebruik van kunnen maken als we een derde partij inschakelen voor het verzenden van goederen naar u, het verkrijgen van uw betalingen, om gegevens te analyseren, om onszelf te voorzien van marketing of klantenservice hulp en om te analyseren hoe u gebruik maakt van de Site zodat wij onze Site kunnen optimaliseren. We zouden informatie uit kunnen wisselen met derde partijen met het doel om fraude te voorkomen en krediet risico te reduceren. We zouden onze databanken met daarin uw persoonsgegevens kunnen overdragen indien we ons bedrijf of een deel van ons bedrijf verkopen. Behoudens voor wat in deze Privacy Policy is opgenomen, zullen wij uw persoonlijke informatie niet aan derde partijen verkopen zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft tenzij dit nodig is voor de doelen die in deze Privacy Policy opgenomen zijn of tenzij de wet ons dit verplicht. De Site kan reclame van derde partijen en links naar andere sites of delen van andere sites bevatten. Wees u alstublieft bewust van het feit dat wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het privacy beleid of de inhoud van sites van derde partijen, noch voor om het even welke derde partij aan wie wij uw informatie overdragen in overeenstemming met onze Privacy Policy.

2. Cookies

Voor een bezoek aan onze Site hoeft uw computer geen cookies te accepteren. Wij wijzen er u echter op dat het gebruik van het winkelwagentje en het plaatsen van een bestelling alleen mogelijk is wanneer cookies zijn geactiveerd. Op onze Site maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw computer bij onze server identificeren als een unieke gebruiker en die door uw internetbrowser op uw gegevensdrager worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens met betrekking tot de gegevensuitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. Cookies kunnen worden gebruikt om uw IP adres te herkennen, dit scheelt tijd wanneer u op de Site bent of deze wil bezoeken. Zalando maakt gebruik van retargeting wat mogelijk maakt om u een interessanter aanbod te doen. Retargeting is een manier waarmee we kunnen adverteren met producten die u kortgeleden bekeken heeft op partner websites om u zo nogmaals een aantrekkelijk aanbod te verschaffen. Wij doen dit door uw zoekgedrag te analyseren die voortkomt uit uw cookies. Deze zijn anoniem, bevatten geen persoonlijke informatie en geen gebruikersprofielen. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert, dat zou u echter hinderen in het gebruik van de Site. Accepteer alstublieft onze verzekering dat ons gebruik van cookies geen persoonlijke of privé details bevat en dat ze vrij zijn van virussen. Als u graag meer wil weten over cookies, ga naar www.allaboutcookies.org of kom erachter hoe je deze kunt verwijderen van je browser via www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html..

De Site maakt gebruik van technologie van Webtrekk GmbH (www.webtrekk.de) waarmee persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen voor marketing en optimalisatie doeleinden en gebruikersgegevens worden opgesteld onder een pseudoniem. Cookies mogen hiervoor worden gebruikt. Cookies maken het onmogelijk om de internet browser te herkennen. De gegevens die zijn verzameld met de Webtrekk-technologie worden niet gebruikt, zonder afzonderlijke toestemming van de persoon in kwestie, om bezoekers persoonlijk te identificeren op deze Site en worden niet vergeleken met de persoonsgegevens opgeslagen onder het pseudoniem. De toestemming voor het registreren en opslaan van persoonsgegevens mogen op elk moment kosteloos worden geannuleerd zonder gevolgen.

Deze Site maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van onze Site mogelijk is. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Site (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de Site te analyseren, rapporten over de activiteit op de Site voor websitebeheerders op te stellen en overige diensten op het gebied van Site-activiteit en internetgebruik aan ons te leveren. Google verstrekt deze informatie eventueel ook aan derden voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze persoonsgegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert uw IP-adres in geen geval met andere gegevens die Google bezit. Door middel van de desbetreffende instelling in uw browsersoftware kunt u verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze Site volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze Site gaat u ermee akkoord dat de over u geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Om ervoor te zorgen dat het ontwerp van de Site op maat gemaakt is en optimaal presteert, zal het programma “oplossingen en technologieën/Solutions and Technologies” van Econda GmbH (www.econda.de) niet alleen geanonimiseerde persoonsgegevens verzamelen en opslaan, maar ook gebruik maken van deze gegevens om gebruiksprofielen door middel van pseudoniemen op te stellen. Cookies kunnen gebruikt worden voor dit doel die het mogelijk maken voor een internetbrowser om te worden herkend. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van een bezoeker, zullen gebruikersprofielen niet samen worden opgeslagen met de gegevens die betrekking hebben op de pseudonieme bezoeker. In het bijzonder worden IP-adressen onmiddellijk na ontvangst onleesbaar gemaakt, dit maakt het onmogelijk om een gebruikersprofiel te verbinden met een IP-adres. Bezoekers van deze Site kunnen ervoor kiezen om zich – kosteloos en op elk gewenst moment – uit te schrijven voor het verzamelen en opslaan van hun persoonsgegevens. (klik alstublieft op de volgende link om u uit te schrijven (www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html).

3. Veiligheid

Wij hebben passende technische– en veiligheidsmaatregelen ingevoerd om onbevoegde of onrechtmatige toegang tot of accidenteel verlies of beschadiging van uw informatie te voorkomen. Wanneer wij informatie via de Site verzamelen, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens op een beveiligde server. Wij gebruiken firewalls op onze servers. Bij het elektronisch verzamelen van betaalkaart gegevens, gebruiken wij encryptie met behulp van Secure Socket Layer (SSL) codering. Wij kunnen geen 100% veiligheid garanderen, maar dit maakt het moeilijk voor een hacker om uw gegevens te decoderen. U wordt streng aangeraden om niet uw volledige credit- of debietkaart gegevens naar ons te verzenden via een niet-versleutelde elektronische communicatiewijze. Wij handhaven fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmethoden in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van uw informatie. Ten behoeve van onze beveiligingsprocedures, vragen wij u af en toe om een bewijs van uw identiteit voordat we persoonlijke informatie aan u vrijgeven. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot uw account en uw computer.

4. Toestemming

Bij het verstrekken van uw gegevens aan Zalando of onze agent of tijdens het gebruik van de Site, geeft u de toestemming aan Zalando om uw gegevens te gebruiken volgens deze Privacy Policy inclusief de diensten verricht door de relevante CRA/FPA om uw identiteit te verifiëren. Hiervoor kan de relevante CRA/FPA de door u opgegeven gegevens vergelijken met gegevens in databanken (openbare of andere) waar zij toegang tot hebben. Zij kan uw gegevens ook in de toekomst gebruiken om andere bedrijven te voorzien van verificatie. De zoekopdrachten worden bijgehouden.

5. Uw rechten

Mocht u benieuwd zijn naar de gegevens die wij van u bewaren, dan heeft u het recht om deze op te vragen en in te zien. U heeft het recht om eventuele onjuistheden, met betrekking tot uw gegevens, kosteloos te corrigeren. Ook heeft u het recht om ons te vragen om te stopen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden. In dat geval, neemt u contact met ons op via Email: op service@zalando.be of Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1 , 10243 Berlijn, Duitsland.

Zalando SE

Wij hebben het auteursrecht over deze Privacy Policy. Gebruik door derden – ook door middel van een uittreksel – voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. In geval van overtredingen kunnen wij juridische stappen ondernemen..

Versie: januari 2017